Заал 2019/20

    
Сайн байцгаана уу
 
Заал авах үйл ажилгаа маань энэ жил дахин явагдахаар боллоо. Штуттгарт болон ойр орчимд амьдардаг бүх хүмүүсээ тогтмол идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.
 
Заалаа өмнөх шигээ сурагчдын амралтаас бусад үеэр Бямба гаригуудад авч байх бөгөөд сагс болон ширээн теннис тоглох боломжтой. 
 
Энэ жилээс үндсэн гишүүдийг бий болгож байгаа бөгөөд тогтмол ирдэг хэн ч үндсэн гишүүн болж болох юм.
 
Хэзээ, хаана:
Доорх өдрүүдэд 18:00 - 20:00 цагийн хооронд
 
 9 сарын 21, 28,
10 сарын 12, 19, 26
11 сарын 9, 16, 23, 30
12 сарын 7, 14, 21
 1 сарын 11, 18, 25
 2 сарын 1, 8, 15, 22
 3 сарын 7, 14, 21, 28
 4 сарын 4, 25
 5 сарын 2, 9, 16, 23, 30
 6 сарын 20, 27
 7 сарын 4, 11, 18, 25
 
 
Berger Schule Turnhalle
Schwarenbergerstraße 34
70190 Stuttgart
 
 
Үнэ: нэг удаа ирж тоглоход хүний 4 евро, үндсэн гишүүн сарын 10 евро.

Хэлний курс, оюутан, FSJ, Ausbildung гэх мэт харьяалалтай, тогтмол ажилладаггүй хүмүүст хөнгөлөлттэй: нэг удаа ирж тоглоход хүний 2 евро, үндсэн гишүүн сарын 5 евро.

Холоос ирсэн хүмүүс үнэгүй.
 

E-Mail: davaadorj@vma-ev.com 
 
VMA
Штуттгарт дахь Монголчуудын холбоо
 

 

© Verein der Mongolischen Akademiker e.V. 2009 - 2019