bergbau

Гишүүн болох

Хэрэв бидний үйл ажиллагаа та бүхний сонирхлыг татсан бол манай холбооны дүрэм журамтай танилцаад бидэнд энэхүү бүртгэлийн мэдүүлгийг бөглөөд манай шуудангийн хаяг руу, эсвэл бидэнтэй биечлэн уулзан өгч болно.

Бид бүгд та бүхнийг гишүүнээр элсэн ороход баяртай байх болно. Мэндчилсэн, VMA-BW-ын Удирдах зөвлөлийн хамт олон