Штуттгарт хотын хүүхдийн баярт урьж байна

5 сарын 31-д 13:00 цагт Штуттгарт хотын хүүхдийн баярт урьж байна. 

Хүүхдийн зургийн уралдаантай. А4 цаасан дээр зургаа зурж авчраарай. Оролцох том хүн хүүхдийнхээ тоог өгөөрэй. 

Утас: 017659746815, эсвэл коммэнт бичиж хүнийхээ тоог өгнө үү!