Герман дахь монгол ТББ-уудын Зөвлөлийн анхны хурал

2014 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд Берлин хотноо ЭСЯ-ны байранд болох “Герман дахь монгол ТББ-уудын Зөвлөлийн анхны хурал”-д холбоогоотөлөөлөн оролцох бөгөөд Зөвлөлийн журам болон 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэх болно.

Datum: 
Samstag, 25 Januar, 2014